ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

logo

Ανακοίνωση για το νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, που πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2019, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη διοικητική λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως αυτό θα προκύψει από τη συνένωση του με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 

Ο Σύλλογος λαμβάνοντας υπόψιν:

1) Την πολυδιάσπαση του Πανεπιστημίου σε 6 πόλεις η οποία δημιουργεί πρόβλημα λειτουργικότητας και αυξημένη ανάγκη διοικητικής υποστήριξης,

2) ότι άμεσα και με πίεση χρόνου, λόγω της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να υλοποιηθεί η αφομοίωση νέων οργανικών μονάδων, ακαδημαϊκών και διοικητικών, η παράλληλη λειτουργία παλιών και νέων προγραμμάτων σπουδών, η οργάνωση νέων τμημάτων καθώς και η επίλυση πολλών θεμάτων και προβλημάτων που θα ανακύψουν,

3) ότι το ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα είναι ένα ίδρυμα με άρτια διοικητική λειτουργία που έχει καταρτίσει και εφαρμόσει έναν καινούργιο και σύγχρονο οργανισμό σύμφωνο με την πρόσφατη νομοθεσία (ψηφιακό οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων εργασίας, πλήρωσης θέσεων ευθύνης με προκήρυξη, συμμετοχή στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, αξιολόγηση προσωπικού),

4) την θεσμοθέτηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα και

5) ότι στην πόλη της Καλαμάτας, βρίσκονται τα περισσότερα ακαδημαϊκά τμήματα, ο μεγαλύτερος φοιτητικός πληθυσμός και το μεγαλύτερο πλήθος διοικητικού προσωπικού από κάθε άλλη πόλη του Πανεπιστημίου καθώς και σύγχρονες συγκεντρωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις ικανές να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες,

 

δηλώνει ότι oι Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΤΕΙ Πελοποννήσου:

1) Θεωρούμε ότι η έδρα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να είναι άλλη από την πόλη της Καλαμάτας και ζητούμε τη σχετική πρόβλεψη στο επικείμενο σχέδιο νόμου με παράλληλη συνέχιση ισχύος του υπάρχοντος οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ μέχρι την εφαρμογή νέου πλήρους οργανισμού.

2) Ζητούμε πρόβλεψη στο νόμο για άμεση κατάθεση εντός 30 ημερών από τη Σύγκλητο, του νέου οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες σε όλες τις πόλεις του Ιδρύματος.

Buy Kicks | Release Dates, nike huarache custom purple and grey color dress , Photos, Gov, Air Jordan XXX1 31 Colors